Kitap-Kritik

İslâmcı Gençlik Hareketi: Akıncılar

“İslamcılık salt kültürel bir olgu olmayıp sosyolojik ve politik bir yönü de ihtiva etmektedir.“ Akıncılar Hareketi, Ertuğrul Zengin, İstanbul: İletişim Yayınları, 2021, s. 350 Akıncılar Hareketi: …