Ekonomi-Siyaset

Cumhuriyet: Trajik Bir Rejim

Cumhuriyetin talepkâr ve iddialı siyasi etiği, onu zaman zaman hatta belki sıklıkla toplumu homojenleştirici, insanları tek tipleşmeye zorlayan siyasetlere sürüklemiştir. Böyle olunca da farklılıkların aynı siyasi …

İslamcı Medcezirler: Bir Bilanço Taslağı

Geçen asrın İslami ihya ve uyanış hareketlerinde yer yer tıkanıklıklar, sendelemeler, çıkışsız yollara sapmalar görülebilse de genel itibariyle yükselen bir çizgiyle karşılaştığımızı söylemek yanlış olmaz. Peki …

Milli Görüş Hareketi, İslamcı Bir Hareket midir?

“İslamcılık da Milliyetçilik, Osmanlıcılık, Muhafazakarlık gibi modern bir akımdır. Milli Görüş Hareketi de Türkiye’deki önemli modern hareketlerden biridir.” Birçok akademik çalışmanın Milli Görüş Hareketi’ni İslamcı bir …

Buhran Çağında Avrupa, Göç ve Müslümanlar

“Yeni ‘Müslüman sorunu’ zemininde yükselen bir anti-Müslim ırkçılığı ile İslam’ı ve Müslümanları ‘şeytanlaştırma’ süreci başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kurumsallık kazanarak sistematik bir politika …