Kültür-Medeniyet

Paradigma İçinde Kalarak Yenilenmek Mümkün Mü?

“Bugün insanlara fikirsiz kültürel yaşam vaat ediliyor. Belli bir İdea’nın, fikrin hükümranlığında, onun yapılandırdığı bir kültürel faaliyet ortaya koyulamıyor. Halbuki 90’lı yıllarda derli-toplu, daha sistemli, zaman …

Mirasını Seçebilir misin?

Bir on dokuzuncu asır feylesofuna göre “insan ruhunun en şaşırtıcı çizgilerinden biri, şimdiki zamanın gelecek konusunda isteksiz olmasıdır.” Bugünün yarına dair isteksizliği, hâlihazırın istikbale dair tereddütleri …

Mustafa Özel’le Roman Diliyle Çocuk

“Çocuklarımızı anlamadan kocaldık. Çocuklarımız büyüdü, biz de kocaman adamlar olduk ama çocuklarımızı anlamadık, torunlarımızı anlama imkânımızın da daha zorlaştığını düşünüyorum.”   Ahmet Tuğrul Bakır: Hocam hoş …

İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Nerede Aranmalı?

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Makâlât toplantı dizisi çerçevesinde Ahmet Okumuş’un“İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Nerede Aranmalı?”[1] makalesini konuştu. Tartışmanın müzakereciliğini ise Mehmet Akif Kayapınar yürüttü. Okumuş makaledeki bazı sorular …