Kültür-Medeniyet

İslamcı Medcezirler: Bir Bilanço Taslağı

Geçen asrın İslami ihya ve uyanış hareketlerinde yer yer tıkanıklıklar, sendelemeler, çıkışsız yollara sapmalar görülebilse de genel itibariyle yükselen bir çizgiyle karşılaştığımızı söylemek yanlış olmaz. Peki …

Emperyalizme İtaatkâr Direniş

“Emperyalizmle mücadelemiz bir ‘itaatkâr direniş’ten ibarettir. İsyan ve biatın iç içe geçtiği bir direniş, belki de sadece bir ‘iş’!” Marxist, Hıristiyan ve Müslüman üç Afrikalının romanlarından …

Şehir Hikâyesi

“Biz yaşamın tarafında olacağız. Şehir’de açığa çıkan iştiyakı, orada ortaya konan örneği, orada gösterilen iradeyi, orada yeşertilen iklimi, orada beliren Türkiye modelini, küçük ya da büyük …

Buhran Çağında Avrupa, Göç ve Müslümanlar

“Yeni ‘Müslüman sorunu’ zemininde yükselen bir anti-Müslim ırkçılığı ile İslam’ı ve Müslümanları ‘şeytanlaştırma’ süreci başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kurumsallık kazanarak sistematik bir politika …