Cumhuriyet: Trajik Bir Rejim

Cumhuriyetin talepkâr ve iddialı siyasi etiği, onu zaman zaman hatta belki sıklıkla toplumu homojenleştirici, insanları tek tipleşmeye zorlayan siyasetlere sürüklemiştir. Böyle olunca da farklılıkların aynı …