Gelişim

Filistin Meselesinin Gelişimi ve Kudüs’ün Statüsü: Kanunun Gücü mü, Gücün Kanunu mu?(The Evolution of the Palestine Problem and the Status of Jerusalem: Force of Law or Law of Force?)

Uluslararası toplumu ilgilendiren konularda meşruiyetin sorgulanmasının neye dayanılarak yapılabileceğini ve modern uluslararası hukuk düzleminde bu sorgulamanın hangi kavramlar etrafında yapılabildiğini, Filistin meselesi ve Kudüs şehrinin uluslararası …

Devamını Oku

Kültür ve Mimari:Kültürel, Dinî ve Mimarî Etkileşim; Cumhuriyet’ten Günümüze Cami Mimarisinin Değişim ve Gelişim Süreci

Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si’nden Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’ne 60’lı yıl­lar­da in­ti­sap eden, Os­man­lı ba­ki­ye­si ze­vâ­tın tav­rı­nı ya­ki­nen bi­len, ca­mi pra­ti­ği­ni ya­şa­mış bir ai­le­vî ge­le­nek­ten ge­len ve ca­mi­yi kul­la­nan bi­ri ola­rak …

Devamını Oku