Menakıb-ı İbrahim-i Gülşeni

Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî

Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî… Tarih Okumaları çerçevesinde Reşat Öngören’in başkanlığında tartışılan ikinci menâkıbnâme. Eserle ilgili temel bilgilerle konuşmasına başlayan Öngören şunları dile getirdi: Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî isimli eserin müellifi …

Devamını Oku