Menakıb

Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî

Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından olan menâkıbnâmeler üzerine yapılan Tarih Okumaları programında Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Fatih Bayram ile Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî adlı menâkıbnâme tartışıldı. Konuşmasına menâkıbnâmenin …

Devamını Oku

Menâkıb-ı Ebû İshâk Kâzerûnî

TAM tarafından düzenlenen Menâkıbnâmelerserisinin altıncı programında Kâzerûniyye tarikatı piri kabul edilen Ebu İshak Kâzerûnî’nin menâkıbını anlatan Menâkıb-ı Kâzerûnî, Mustafa Kara’nın sunumu çerçevesinde tartışıldı. Kara, öncelikle Kâzerûniyye tarikatının …

Devamını Oku

Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Veli

Menâkıbnâme okumaları serisinin üçüncüsünde Cemal Kafadar’dan Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’yi dinledik. Tarih teorisinden ‘Aziz İstanbul’da olup bitenlere, Trakya’daki Alevî-Bektaşî zümrelerin durumundan Türk milliyetçiliğinin entelektüel tarihine zihninde dönen …

Devamını Oku

Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî

Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî… Tarih Okumaları çerçevesinde Reşat Öngören’in başkanlığında tartışılan ikinci menâkıbnâme. Eserle ilgili temel bilgilerle konuşmasına başlayan Öngören şunları dile getirdi: Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî isimli eserin müellifi …

Devamını Oku