Renk

MESNEVİ’DEN

Nûr olmayınca renkler görünmez! Nûr, ışık ol­ma­yan yer­de kır­mı­zı, ye­şil, sa­rı; bu üç ren­gi ne va­kit, na­sıl gö­re­bi­lir­sin? Fa­kat se­nin ak­lın fik­rin renk­le­re ta­kıl­dı kal­dı; renk­ler­de kay­bol­du …

Devamını Oku