MESNEVİ’DEN

Paylaş:

Varlıktan yokluğa dönüş…Ey kurtuluş yolu, kurtuluş çaresi arayan kişi, gözünü mekânsızlığa, yani zamandan da, mekândan da münezzeh olan Allah’a çevir! Ölmek üzere olan bir adamın gözü nasıl ruhuna çevirlir, onu izlerse, sen de öyle yap!(…)Daha dünyada iken Allah’ı bulmak ve Allah’ın en yakını olmak istiyorsan, var gibi görünen bu hayal âleminden, bu fâni âlemden, bize yok gibi görünen mânâ âlemine, sonsuzluk âlemine geri dön! Bize yok gibi görünen, yokmuş gibi görünen o âlemden ürkme, korkma! Çünkü o yokluk, mânâ âlemidir. (…) Şu var gibi görünen âlem ise, hayal âlemidir; madde âlemidir.Mademki Allah’ın yaratma yerinin, sanatının tezgahı yokluktur; yokluktadır. Bu yüzdendir ki yokluğun dışında olan şu maddî âlemde ne varsa hepsideğersizdir.Ey ortağı, benzeri bulunmayan, pâk, kutsal Rabbimiz! Bize yardım et ve günahlarımızı bağışla. Bize ince, derin mânâlı, tesirli güzel sözler ilham et de, onlarla dua ederek senin merhametini kazanalım.  Kaynak: Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, trc. Şefik Can, İstanbul: Ötüken 1997, 1-2/307-308.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir