Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Paylaş:

İstanbul Üniversitesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı alanında tamamladığı “Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi” başlıklı çalışmasıyla Esra Çakar, Kırkambar Tez-Makale Sunumlarının konuğu oldu.

12. yüzyıl şairlerinden Nizâmî’nin mesnevilerinden biri olan Mahzenü’l-esrâr’a günümüze kadar ulaşmış, Farsça ve Türkçe birçok nazire yazılmıştır. Bu tip nazirelerden birinin sahibi de Akkoyunlu Devleti Sultan Yakub dönemi şairlerinden Medîhî’dir.

Esra Çakar sunumunda Mahzenü’l-esrâr’dan bahsettikten sonra söz konusu şairin, kullandığı “mavi” kelimesinden dolayı Türk olabileceğini belirtti. Daha sonra ise esere niçin Cennet-i Ahrârisminin verildiğini açıkladı. Ayrıca sunumu yaparken metinden bazı kısımları paylaşıp ne anlama geldiklerini açıkladı ve Mahzenü’l-esrâr’a ne kadar benzediği konusunda bilgiler verdi.

Metinde 8 makale ve her makalenin sonunda da makaleyi açıklayan 8 adet hikâye mevcuttur. Eserin muhtevasına gelirsek eser, besmelenin harflerinin anlatıldığı 100 beyitlik kısımdan sonra Allah’a hamd, tevhid, münacat ve âlemin yaratılışı gibi başlıklardan oluşan bölümlerle devam etmektedir. Eserin yazılış amacı ve şairin diğer şairlerden farkından bahsettikten sonra Medîhî eserini Hatimetü’l-kitâb bölümüyle sonlandırmıştır.

Tek nüshası olan ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan eser içerik, dil, üslup ve Mahzenü’l-esrâr’a benzerlik açısından incelendikten sonra konu ile ilgili dinleyicilerin soruları alınıp sunum tamamlanmıştır.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir