Bisavblog Yayında!

Paylaş:

Bilim ve Sanat Vakfı, 1986 yılında “insanlığın ortak birikimini harmanlayarak bugünü inşa etmek” gayesiyle yola çıktığında, geleceğin neler getireceğinden habersizdi. Dünya Soğuk Savaş’ın bitişine şahit olurken 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Türkiye’de de yeni bir dönem başlamıştı. Sonraki yıllar ise küresel iklim krizi, 11 Eylül saldırısı, Arap isyanları, göç, toplumsal hareketler gibi devletlerin ve toplumların yüzleşmekten kaçamadığı pek çok hadiseye gebeydi.

BİSAV, kuruluşundan bu yana yerel ve küresel ölçekte kolay kolay durulmayan politik iklimin, toplumsal gerilimlerin, çıkar çatışmalarının dikkatini dağıtmasına izin vermeden, ancak gelişmelere duyarsız da kalmadan yoluna devam etti. 40 yıla yaklaşan serüveni boyunca düzenlediği seminerler, atölye ve okuma grupları, panel ve sempozyumlar, söyleşiler, tez-makale sunumları, sergiler, film gösterimleri ve çeşitli özel etkinliklerle Türkiye’de özellikle gençlerin “mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri bir tartışma ortamı” oluşturmaya çalıştı.

Rakamlar her şeyi anlatmasa da hatırlamakta yarar var: BİSAV, tarih, toplum, siyaset, ekonomi, felsefe, edebiyat, sinema, mimari ve İslami ilimler gibi alanlarda hazırlanmış ve tamamı ücretsiz 2099 seminer, 407 atölye, 503 okuma grubu, 1922 yuvarlak masa etkinliği, 596 tez-makale sunumu, 1000’e yakın farklı film gösterimi ve yönetmen söyleşisinin yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyum düzenlemiştir. Uluslararası Medeniyetler ve Dünya Düzenleri Sempozyumu, Uluslararası Lisansüstü Balkan Çalışmaları, İstanbul Süleymaniye’de Göç, Kentsel Yoksulluk ve Enformel Sektör, Vefa Semti: Dünü, Bugünü ve Yarını, Görünmeyen Umman: 70. Ölüm Yıldönümünde Ahmet Avni Konuk, Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takıyüddin Râsıd, Bilmek İçin Okumak: 50. Ölüm Yıldönümünde İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Kurtuluşun İki Yüzü: Hakikat ve Siyaset: 350. Ölüm Yıldönümünde Kâtip Çelebi, Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, Mimar Sinan’ı Yorumlamak, Ekonomide Kriz Tartışmaları ve 2008’den Beklentiler, Bir Garip Yolcu: Hasan Aycın, Çocuk ve Sanat Buluşması, Çocuk Edebiyatı, Vefatının 20. Yılında Bekir Sıdkı Sezgin,  gibi çarpıcı konuları ele alan panellere ve Vefatının 90. Yılında II. Abdülhamid, Zeydilik, Osmanlı’da Fetva ve Fetva Mecmuaları, Osmanlı Bilgi Tarihi İhtisas Sempozyumu gibi sempozyum ve kolokyumlara, çok sayıda özel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

Yine 1988 yılından beri sürdürdüğü kademe eğitimiyle çok sayıda ilim ve fikir insanının yetişmesine öncülük etmiş, Küresel Araştırmalar Merkezi (KAM), Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM), Sanat Araştırmaları Merkezi (SAM), Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM) bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra, Türk Sineması Araştırmaları (TSA), Sözlü Tarih Araştırmaları (STA), Sinemaya Genç Adımlar gibi projelerle yenilikçi entelektüel mecralar oluşturmuş, 1996’dan beri yılda iki defa yayınlanan ve uluslararası hakemli bir dergi olan DİVAN Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2003’ten beri altı ayda bir yayınlanan, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde uluslararası hakemli çalışmalara yer veren Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), on üç sayılık sinema fanzini yolculuğunu (2003-2009) profesyonel bir platforma taşıyarak 2010’dan 2018 sonuna kadar iki ayda bir okuyucularıyla buluşan Hayal Perdesi Sinema Dergisi, vakıfta yapılan tartışmalı toplantıların, konferans, söyleşi ve seminer sunumlarının bant çözümlerinden oluşan Notlar serisi ve vakıf bünyesinde yapılan tüm faaliyetlerin haber, fotoğraf ve değerlendirmelerini içeren üç aylık süreli bir yayın olan Bülten’i de ilgililerin dikkatine sunmuştur.

Ayrıca, Osmanlı Medeniyeti, İstanbul Şehir ve Medeniyet, İslam ve Klasik, Medeniyet ve Klasik, Sanat ve Klasik, Harf Harf Kadınlar, Türkiye’de/Türkçe Felsefe Üzerine Konuşmalar, Civilizations and World Orders: Perspectives from History, Philosophy and International Relations gibi yayınlarla çeşitli faaliyetlerini kisve-i taba büründürmüş, Türkiye’nin ikinci en büyük sivil kütüphanesi olma özelliğini haiz kütüphanesini içinde yer alan nadir kitaplar ve arşiv koleksiyonu ile birlikte kullanıcıların hizmetine tahsis etmiştir.

BİSAV, tüm bu ilmi, fikri, estetik ilgi ve birikimini 2008 yılında kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne de aktarmış, mensuplarına Türkiye yükseköğrenim tarihinin en özgün ve nitelikli tecrübelerinden birini sunmuştur. Öğrenci ve mezun başarıları, evrensel ilmi değerlere yaslanarak her kesimden farklı ilgi ve yönelimlere sahip uzman araştırmacı ve paydaşı bir araya getirip karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde akademik üretim yapmalarını mümkün kılan çeşitliliği ve yükse kalite standardıyla kısa sürede Türkiye’nin en iyileri arasına girmeyi başaran uluslararası bir araştırma üniversitesi olan ŞEHİR’in hayat yolculuğu 2020 yılında dışarıdan siyasi bir müdahale ile sonlandırılmıştır.

Geçtiğimiz yılı Türkiye siyasi ve toplumsal tarihinin en ilginç vakaları arasında yerini alacak şekilde maruz kaldığı bir müdahalenin gölgesinde geçirmesine rağmen BİSAV, bu badireleri tecrübe hanesine kaydedip çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak, BİSAV TV YouTube kanalının yanı sıra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast gibi mecralarda birikimini takipçileriyle paylaşmaya devam eden BİSAV, bugün yeni bir girişimle, “bisavblog”la karşınızda.

Vakfın kuruluşundan bu yana düzenli olarak yayınlanan BİSAV Bülten, artık dijital mecrada da okurlarıyla buluşacak. 40 yıla yakın bir süredir yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin haber, resim, video ve değerlendirme metinlerine, blog.bisav.org.tr adresinden ulaşılabileceği gibi çeşitli özgün içerikler de okuyucuların istifadesine sunulacak.

Bisavblog’da, BİSAV çatısı altında gerçekleştirilmiş çeşitli faaliyetlere yönelik incelemeler ile röportajların tasnif edildiği “Sanat-Edebiyat”, “Ekonomi-Siyaset”, “Kültür-Medeniyet”, “Tarih-Toplum” gibi tematik kategorilerin yanı sıra, Bülten’de özel bir bölüm olarak yer verdiğimiz ve çeşitli araştırma-inceleme dosyalarının bir araya getirdiğimiz “Mecmua” bölümü ile metin içeriklerinden yola çıkarak oluşturduğumuz etiketlerin alfabetik listesini içeren “Dizin”, Bülten’in yayınlanma tarihini temel alarak tarihlendirdiğimiz içerikleri hem ay ve yıla göre hem de yazı başlıklarına göre takip etme imkanı sunan “Arşiv” bölümleri yer alıyor. Bisavblog için kaleme aldığımız farklı türlerde özgün içerikleri ise yine tematik kategorilerin içerisinde görebilirsiniz. Metinlerde ayrıca ilgili programların BİSAV TV Youtube kanalı bağlantısı ve Spotify, Apple Podcast, Google Podcast bilgilerini de bulabilirsiniz.

Temennimiz, maruz kaldığı gayrı meşru müdahalelere rağmen vakarla, dimdik ayakta duran vakfımızın, bunca yıllık çabasının siz değerli takipçileriyle yeni vesilelerle, yeni mecralarda buluşması ve mevcut birikimin zenginleşerek ilim ve kültür dünyamıza katkı sunmaya devam etmesidir.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir