Sanat-Edebiyat

İmgenin Belleği

Sanatın görünürlüğünü ve zaman ile temasını imge üzerinden gerçekleştirmesi imge-hafıza ilişkisini de beraberinde getirir. Sanat Araştırmaları Merkezi’nin SanatHafıza program dizisinin onuncu oturumuna konuk olan Prof. Dr. …

Berzahın Sözcüsü Erol Akyavaş

SAM Kırkambar Sohbet etkinliğinin Aralık ayı konuğu, “Berzahın Sözcüsü Erol Akyavaş” başlıklı konuşmasıyla şair Cem Yavuz oldu. Yavuz, İbn Arabî’nin rüya, hayal ve berzah tabirlerinden yola …

Postkolonyal Afrika Sineması

Beykent Üniversitesi Sinema-TV ana bilim dalında postkolonyal Afrika sineması üzerine yazdığı yüksek lisans teziyle konuğumuz olan Yusuf Ziya Gökçek, tezinde Nijerya, Senegal ve Mali’nin de içinde …

İslamî Edebiyatları Hatırlamak: Telmih

Sanat Araştırmaları Merkezi Osmanlı edebiyatı alanında edebî sanata odaklanan ve bu yönüyle bir ilki barındıran bir panel düzenledi. “İslamî Edebiyatları Hatırlamak: Telmih” başlıklı panelin oturum başkanı Hatice …