Düşünce

20. Yüzyılda Selefiliğin Düşünce Temelleri

Lon­dra Üni­ver­si­te­si Birk­beck Col­le­ge’da gö­rev ya­pan Bas­hir Na­fi, yir­min­ci yüz­yıl­da se­le­fî ha­re­ke­tin dü­şün­ce te­mel­le­ri hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­ni Dî­vân top­lan­tı­la­rı çer­çe­ve­sin­de din­le­yi­ci­ler­le pay­laş­tı. Ya­za­rın da­ha ön­ce “Ta­saw­wuf And …

Devamını Oku

Sinema Düşüncesi Üzerine

Herkes Kendi Evinde, Meleğin Düşüşü ve üzerinde halen çalıştığı Yusuf Üçlemesi projesinin henüz vizyona girmeyen Yumurta adlı ilk filmiyle tanıdığımız yönetmen Semih Kaplanoğlu, Hayal Perdesi Sinema Topluluğu’nun misafiri olarak, sinema düşüncesi ve …

Devamını Oku