Mecmua

Yahudi Tarihyazımında Sürgün Kavramı

Giriş Kavramların tarihi, kavramları üreten ve onlara tarihsel anlatılarında yer veren toplulukların tarihine dair alternatif bilgi kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Bir kavrama ilişkin algının tarihin değişik dönemlerinde …

Yazınsal Çeviride Sadakat Tartışmaları

Çeviri sadece dilsel bir aktarım işlemi olmayıp, kültürel aktarımı sağlama işlevi ile farklı dil ve kültürler arasında âdeta bir köprü niteliği taşıyan, çevirmenin yaratıcı olmasını gerektiren …

Sessizce Göçen Bir Âlim

Yıldızları yazmak zordur. Yazmak için sessizce yaşamak gerekir. Ben sessizce yaşadım, yalnızca bu olan bu, şu an. İlk tanışmamız hocam (Osmanlı Türkçesini ondan öğrendim), ağabeyim, gizli …