Eski Kazan

Kısa Film Çekimi: Eski Kazan

Ku­ru­lan öy­kü­süy­le iç­ten, se­çi­len oyun­cu­la­rıy­la sı­cak ve emek ve­ren­le­rin öz­ve­ri­le­riy­le Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­ğu Ekim-Ka­sım ay­la­rın­da bir kı­sa film ger­çek­leş­tir­di. İran­lı yö­net­men Me­cid Me­ci­di’nin öne­ri­le­riy­le ha­zır­la­nan …

Devamını Oku