Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Notları

Bir haf­ta­lık res­mî bir top­lan­tı için git­ti­ğim Ma­lez­ya’da, ül­ke­yi gün­ler­ce bir uç­tan bir uca kat ede­cek, şe­hir­den şeh­re ge­ze­cek; so­kak­la­rı, çar­şı­la­rı do­la­şa­cak ka­dar vak­tim ol­ma­dı. Do­la­yı­sıy­la …

Devamını Oku