Melek İşler

Aşk Yolunda Adım Adım

Yal­nız­ca adım ata­lım, çok uzak­la­ra uzun bir se­ya­hat ya­pa­lım…Hz. Mev­lâ­na’ya yü­rü­ye­lim o za­man.Bir yol hi­kâ­ye­si, bir aşk, bir umut ve sev­gi hi­kâ­ye­si… Ye­ni­ka­pı Mev­le­vi­ha­ne­si’nde atı­lan ilk …

Devamını Oku