Nermin Tenekeci

Şirin’in Düğünü

Cihan Aktaş, Tahran’da bir müzede Behzat’ın bir minyatürünü gördüğünde, dört yıl sürecek Şirin’in Düğünü’ne zihnen hazırlanmaya başlamış aslında. Bu minyatürde, hiçbir yorgunluk emaresi göstermeden Şirin’i atı Şebdîz’in …

Devamını Oku

İnatçı Leke

TYB 2015 Öykü Ödülü’ne lâyık görülen üçüncü kitabı İnatçı Leke’yi ve genel olarak hikâyeyi konuştuğumuz Handan Acar Yıldız’la söyleşimize klasik bir soruyla başladık: “Sizce hikâye nedir?” Yıldız’a …

Devamını Oku

Geleneksel Türk Kâğıtçılığının Dirilişi

“Ena­yi­lik et­me… Son­ra piş­man olur­sun!”1927 yı­lın­da, Tür­ki­ye’nin ilk kâ­ğıt mü­hen­di­si Meh­met Ali Kâ­ğıt­çı, Fran­sa’da­ki kâ­ğıt şir­ket­le­ri­nin ca­zip iş tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vi­rip Türk kâ­ğıt sa­na­yi­ni kur­ma ide­ali­ni …

Devamını Oku

Hikaye-Ada’da

Dumdutıstıstıss durim duridaAdada on altı bin dört yüz doksan beşinci günüm… 46 yılı 365 ile çarptığımda yaklaşık rakam bu.Burayı ben seçmedim; burası da beni. Alınyazılarının birleştirdiği …

Devamını Oku

Senaryo Fikri Üzerine

Heveslisi için, İyi Aşçılığın 10 Kuralı veya Başarının Sırları başlıklı kitaplar gibi, piyasada kolayca hazır reçeteler bulabileceğimiz bir saha senaryo yazarlığı. Ancak çoğunlukla ABD’den ‘copy paste’ edilen bu kuramlar-kurallar yığını …

Devamını Oku