Sardunya

Kısa Film Çekimi: Sardunya

Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­lu­ğu’nun üç kı­sa film pro­je­sin­den bi­ri olan CD Var! fil­mi, kor­san film CD’le­ri sa­tan bir sey­yar sa­tı­cı­nın öy­kü­sü­nü an­lat­mak­ta­dır. Gün­le­ri, kal­dı­ğı be­kâr oda­sı ile CD …

Devamını Oku