Sorun

Ortadoğuda IŞİD Sorunu

Küresel Araştırmalar Merkezi “Ortadoğu Konuşmaları” toplantı dizisinin yirmi birincisinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, “Ortadoğu’da IŞİD Sorunu” konulu bir sunum yaptı. Sunumunda IŞİD’in …

Devamını Oku

Jön Türk­ler ve Ma­ke­don­ya So­ru­nu (1890-1918)

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi­nin ay­lık fa­ali­ye­ti Bir Ki­tap Bir Ya­zar se­ri­si­nin 48. top­lan­tı­sın­da Meh­met Ha­cı­sa­li­hoğ­lu’nu ağır­la­dık. Ha­cı­sa­li­hoğ­lu ile 2001 yı­lın­da Al­man­ya’da ta­mam­la­dı­ğı dok­to­ra te­zi­nin ki­tap­laş­mış ver­si­yo­nu olan …

Devamını Oku