Zaman

Zaman İçinde Bediüzzaman

Zaman İçinde Bediüzzaman (İletişim, 2010), geçmişin ve bugünün Türkiye’sinde önemli bir yere sahip Bediüzzaman hakkında yeni bir okuma ve perspektifle bugüne değin yazılan ve anlatılanların pek çoğundan …

Devamını Oku

Fotoğraf ve Zaman

Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Fotoğraf Neyi Anlatır” başlıklı Yuvarlak Masa Toplantılar serisinin ilk konuğu Kamil Fırat idi. Fırat, 1986 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi …

Devamını Oku

“Sinema zamanın sanatıdır!”

Si­ne­ma soh­bet­le­ri­nin Ocak ayındaki ko­nu­ğu, Yu­mur­ta ad­lı fil­mi ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­lar­da bir­çok ba­şa­rı ka­za­nan yö­net­men Se­mih Kap­la­noğ­lu idi. Ken­di­siy­le si­ne­ma­da za­man kav­ra­mı ve bu­nun …

Devamını Oku