Farabi’de Devlet Felsefesi

Paylaş:

A.HAYATI VE ESERLERİ
(h.260-339, M.874-950)

İslam felsefesi tarihinde Türk asıllı büyük bir filozoftur. Hayatına dair bilgiler ölümünden iki asır gibi uzun bir zaman sonra yazılmış olan felsefe tarihleri ve tabakāt kitaplarına dayandığı için, bazı çelişkili noktalar bulunmaktadır. Farabi’nin tam ismi; Ebu Nasr Muhammed b. Turhan b. Uzluk el-Farabi et-Türki’dir. 870-(4) Türkistan’ın Farab vilayetinin Veriç kasabasında doğmuştur.
Tabiat felsefesinden çok, metafizik konularla uğraşan Merv mektebine mensuptur. İslam felsefesi tarihinde tam bir filozof hayatının örneğini vermiş olan Farabi, hayatını felsefe ve saadeti tasavvura adamış sakin tabiatlı bir mütebahhir ve mütefekkirdir. Tahsilini Bağdat’da yapmış, memleketinde kadılık görevinde bulunmuştur. Felsefeye olan merakını şahsi araştırmalarıyla tatmin etmiştir. Zamanın temel ilimleri olan gramer, belagat, mantık, aritmetik, musiki, geometri ve astronomi üzerinde çalışmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça’dan başka Süryanice’yi de bildiği tahmin edilmektedir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir