Gülşen-i azîz

Paylaş:

(Cerrahiye tarikatı ve silsilesi)
Es-Seyyid Ahmed b. Mustafa el-Belhî el-Halvetî
Sadeleştiren: Mehmed Serhan Tayşi

Bismillâhirrahmanirrahîm

“Destûr yâ evliyâallâh meded”

Bilinsin ki, (1115 h./1703-1704 m.) tarihinden (1240h./1824-25 m.) yılına gelinceye kadar geçen süre içinde Hazret-i Nûreddin el-Cerrâhî Efendimiz ve ona mensûb olan ricâlullah’ın silsilesi, hal tercümeleri ile bunların tekke ve zâviyelerini ve buradan gelip geçen, postnişin olan şeyhlerinin doğum ve ölüm tarihlerini kaleme almayı, bu fakîr hayırların muradı için teşebbüs etti. Hakkın rahmetine müstehak olabilmesi için benden “Fâtiha-i şerife” ihsân etmeyi esirgemiyenlere de Cenâb-ı Hakk sonsuz rahmetiyle tecelli buyurup, onların âbâ ve ecdadına nîce hatm-i şerif sevâbları ihsân buyursun. Bu kitabı mütalaa buyuran ihvân-ı dinimize kolaylık olması için tekâyâ ve zevâyâ’nin isimleri üzerine tertip olundu. İsmine “Gülşen-i azîz” denildi.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir