Aristo ve Farabi’de ilim tasnifi

Paylaş:

Temelde, çeşitli ilimlerin tariflerini yapmak, konularını belirlemek, ilimleri birbirinden ayırmak ve aralarındaki ilişki ve hiyerarşiyi ortaya koymak amacına matuf olan “ilimler tasnifi” meselesi çok eski ve önemli bir felsefi meseledir.
Teoride kalmayıp, pratiğe de –etkisinin derecesi tartışılsa bile- yansıdığını düşündüğüm ilim tasniflerinin varlık anlayışı, epistemoloji, nefs teorileri ve dini inançlarla, teolojilerle yakından alakası vardır. Aslında bir filozof niçin ilim tasnifi yapmayı gerekli görür ve bu tasnifteki kriteri nedir diye düşündüğümüzde bunun büyük ölçüde varlık anlayışından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü en yüce varlığın bilgisi en yüce bilgidir. İlim varolanla ilgili olduğundan varlık türlerinin farklılığı ilimlerin de birbirinden farklı olmasını doğurmaktadır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir