Rusya’nın Askeri Yayılma Stratejisinin Esasları

Paylaş:

Rus yayılmacılığını, teorik bir çerçeveye oturtmak oldukça zordur. Asıl olarak Rus insanının şahsiyetinde yatan bu gerçek, 16. yy’dan başlayarak dünya tarihinde, özellikle de son birkaç yüzyıldır, önemli bir yer tutmuştur. Bu metin, Rus yayılma stratejisini teorik bir çerçeveye oturtma amacını gütmektedir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, Rus yayılmacılığının esas olarak Rus insanının karakterinden kaynaklandığı söylenebilir. Uçsuz bucaksız denilebilecek bir arazinin şekillendirdiği insan karakteri… Böyle bir tabiat içerisinde şekillenen karakter, elbette bu yayılmaya meyilli bir insan tipini ortaya koyacaktı. Bununla beraber, Rus yayılmacılığını teorik bir çerçeveye oturtmak istersek iki esas etrafında mülahaza etmemizin doğru olacağı kanaatindeyim. Rus yayılmacılığının temel motivleri olan bu iki esastan biri jeopolitik; diğeri ise ideolojiktir. Rus yayılmacılığının temel motivlerini oluşturan bu esaslar, zaten mevcut olan – yayılmayı bir ideoloji olarak kabul edersek- yayılmacı ideolojinin devamlı bir şekilde nesilden nesile aktarılarak, her seferinde daha da kuvvetlenmiş olarak günümüze kadar gelmesine ve ileride de devam etmesine sebep olmuşlardır ve olacaklardır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir