Vauban ve Stratejisi

Paylaş:

A. 17. Yüzyıl’da Fransa’da Siyasi Tablo

17. yüzyılda Fransa’nın siyasi tablosuna hakim iki kral vardır. Bunlar XIII. Ve XIV. Lui’lerdir. Fakat ikisi de çocukken tahta oturdukları için bir süre idareyi ele alamamışlardır. XIII. Louis kendisini küçük düşüren Concini’den iktidarı 1617’de alabilmiş, kendisine yardım eden Luynes 1621’de ölünce de Richelieu’yu kendine danışman olarak hükümet kuruluna almıştır.
Richeliu, ölünceye kadar Krallık iktidarını güçlendirmek için ülke içinde mücadele vermiştir. Bir takım girişimleri, kendisinden sonraki yeniliklere temel olmuştur. 1635’te ise ülkeyi 30 yıl savaşlarına sokmak zorunda kalmıştır.
XIII. Louis 1643’te öldüğü vakit XIV. Louis henüz beş yaşındadır. Bundan dolayı ana kraliçe ülkeyi Mazarin’e teslim eder. XIV. Louis 1951’de yeterli yaşa ulaştığı halde Mazarin’in bir takım başarıları kendisinin iktidarı devralmasına engel olur. Fakat 1661’de Mazarin ölünce XIV. Louis Fougeut’yunun ülkeyi tekbaşına yönetmek istemesi üzerine kendisini tutuklatır ve iktidarı tamamıyla ele geçirir. Bu tarihten itibaren Fransa’da XIV. Louis devri başlamaktadır ve ülke hızlı bir değişim sürecine girecektir. XIV. Louis’in kaliteli danışmanlarından Colbert ve Ricgelieu ile iktisadi alanda, Louvois ile askeri alanda ve kendi faaliyetleri ile de siyasi alanda Fransa bir takım gelişmelere sahne olacaktır. İçeride dini çalışmalar, Calvinizm ve Protestanlar ile mücadele, dışarıda ise aralıklarla süren değişik savaşlar Fransa’nın 17. Yy’da gündemini oluşturan unsurlardır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir