Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Ortadoğu Stratejileri

Paylaş:

Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı’nın en haraketli bölgelerinden birisidir. Savaştan önce Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altında bulunan bölge savaş bittiğinde pek çok müstakil devletin kurulduğu bir alan haline gelmişti. Bu devletlerin kuruluşlarında kendi halklarının ne kadar pay sahibi oldukları tartışmaya açık bir konudur. Çünkü savaş öncesi ve sonrası bölgede çıkarı olan emperyalist devletlerin pek çok müdahalesinin bulunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kendi aralarında nüfuz ve hakimiyet sahası açısından dünya çapında bir rekabet halinde bulunan söz konusu emperyalist devletlerin doğrudan veya dolaylı müdahaleleri, bölgenin daha sonra aldığı şeklin belirlenmesinde birinci derecede tesir sahibi olmuştur. Batılı devletlerin kendi ülkelerindeki dahili birtakım problemler de Ortadoğu’da yer alan ülkelere yapacakları müdahaleler üzerinde etkili olmuştur. Bu çalışmada, yüzyıl başında söz konusu emperyalist devletler içinde önde gelen bir konumda yer alan İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı boyunca Ortadoğu’da izlediği politika, bu politikanın belirlenmesinde etkili olan ihtiyaçlar, ulaşılmak istenen hedefler ve bu uğurda İngiltere’nin bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler konu edilecektir. Dar kapsamlı olmakla birlikte, savaş öncesi ve sonrası döneme de değinilecektir. Yeri geldiğinde ayrıntılı olarak işleneceği üzere, İngiltere’nin söz konusu hedefleri gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetleri; gizli anlaşmalar yapmak, bölgesel isyan hareketleri oluşturmak, yeni topraklar elde etmek amacıyla işgallerde bulunmak ve kendi nüfuzu altında küçük devletlerin kurulmasını sağlamak şeklinde gruplandırmak mümkündür.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir