Kitle Medyasında Bir Seküler Kutsallık Üretim Biçimi: Bedenlerin İkonlaştırılması

Paylaş:

İkonun Arkeolojisine Giriş: İkon Nedir?
İkon [eikôn], etimolojik olarak eski Yunancada “resim” ve “benzerlik” anlamlarına gelen bir kelimedir. Ancak yaygın anlamı, Bizans ve Yunan Ortodoks geleneklerinde yer aldığı şekliyle “kutsal imaj”dır. Hristiyan geleneğindeki bu anlayış, Eski Ahit’te geçen “Allah: ‘İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım.’ dedi, (…) Allah, insanı kendi suretinde yarattı. Onu, Allah’ın suretinde yarattı.” pasajının birebir, dolaysız ve zahirî bir şekilde yorumlanmasının somut sonucudur (Bkz. Tekvin, 1:26-27). Bu dolaysızlığın verdiği ön kabulle, bir kere insan, Tanrı’nın birebir biçimsel benzeri ve sureti olunca, onun sanatsal yansıtmaları olan imajlar da “Tanrı’nın imajı” -teofanisi (tecellisi)- olarak kutsal kabul edilmiştir. İkonlar, kutsal kişilerin ya da olayların spiritüel yansımalarıdır.
Popüler yazıda “ikon”, bazı nitelik ve karakteristiklerin aslını yansıtan ünlü kişileri kastetmek için kullanılır; tıpkı Marilyn Monroe’nun belirli tipte bir kadınsı şehvetin ya da Arnold Schwarzenegger’ın belirli tipte bir erkeksiliğin birer ikonu olmaları gibi.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir