Babanzâde Ahmed Naim ve Son Dönem Osmanlı Fıkıh Tartışmaları

Paylaş:

II. Meşrutiyet dönemi ve bu dönemde cereyan eden hadiseler, Türkiye’nin bugün meşgul olduğu meselelerin bir çekirdeği mesabesindedir. 1700’lü yıllarda başlayıp, Tanzimat’la birlikte yoğunluk kazanan batılılaşma hareketleri, II. Meşrutiyet sonrasında basın hayatında çokça tartışılır bir hâl almıştır. Günümüzde ‘yenilikçi’, ‘modern’ kisvelerle toplumu ve dini anlamlandırdığını ileri süren pek çok kişinin iddialarına mesnet teşkil eden ‘çağdaş’ bakış açılarını, II. Meşrutiyet döneminin kendine özgü fikir dünyasında rahatlıkla bulabiliriz. Tarık Zafer Tunaya’nın ifadesiyle; “II. Meşrutiyet dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin lâboratuarıdır.” Bugünü doğru bir şekilde anlayabilmek ve yorumlayabilmek için yakın tarihimizle ilgili malumatlara hararetle ihtiyaç duymaktayız.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir