Osmanlı Maddi Kültüründe Temaşa

Paylaş:

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından on bir yıldır düzenlenen workshoplar’ın bu seneki konusu “Osmanlı maddî kültürü”ydü. “11th Annual Workshop on Ottoman Material Culture Temaşa: Performances in the Ottoman World” Sempozyumda, özelde “Osmanlı’daki Temaşalar” üzerinde duruldu. İki gün boyunca bu çerçevede tebliğler sunuldu.İlk olarak Tarih Bölümü Başkanı Selim Deringil kısa bir selamlama konuşması yaptıktan sonra Süreyya Faruki açılış konuşmasını yaptı. Faruki konuşmasında, Osmanlı’da temaşaların öneminden ve nasıl araçsallaştırıldığından bahsetti; ayrıca kısaca işlevlerine de değindi. Bu bağlamda, büyükelçiliklerde yapılan şenliklerin bir diplomasi aracı olmasını örnek olarak verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nde tiyatro ve oyunlar tarihiyle ilgilenen Metin And ve Özdemir Nutku’dan özellikle bahsetti ve bugünkü anlamıyla tiyatroyla ilk iştigal edenin Metin And olduğunu söyledi. Faruki konuşmasında şenliklere de değindi ve şenliklerin iki ana veçhesi olduğunu söyledi: (1) Törensel kısım ve (2) masraflara bakan kısım. Şenliklerin çok değişik şekillerde yapılabildiğinden söz eden Faruki, resmî geçitlerin (parades) bunlardan biri olduğunu ifade etti. Şenliklere dair bilgilerin kaynaklarına değinen Faruki, içeriden ve dışarıdan olmak üzere şenliklerin iki ana kaynağının olduğunu; dahili kaynakların surnamelerle, harici kaynakların ise tasvirlerle sabit olduğunu söyledi. Örnek olarak, Joseph von Hammer’in tasvirlerinin 1582 şenlikleri için çok iyi bir kaynak olduğunu belirtti.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir