Osmanlı’nın İlk Demokrasi Tecrübesi: Yeni Bakışaçıları İçin Bir Deneme

Paylaş:

23-24 Eylül 2006
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Institut Français d’Etudes Anatoliennes [Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü]’de 23-24 Eylül günlerinde “The First Ottoman Experience in Democracy: an attempt for new approaches” [Osmanlı’nın ilk Demokrasi Tecrübesi: yeni bakışaçıları için bir deneme] başlıklı bir toplantı düzenlendi. Toplantı Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcısı Alexandre Toumarkine, Alman Orient-Institut’ten Christoph Herzog ve Lübnanlı akademisyen Malik Şerif tarafından organize edildi. Değişik akademik disiplinlerden 10 kişinin katıldığı toplantıda Osmanlı İmparatorluğu’nun 1876-1877 yıllarındaki I. Meşrutiyet tecrübesi üzerine farklı bakışaçılarıyla 30’ar dakikalık sunumlar yapıldı.Açılış ve hoşgeldiniz konuşmalarını toplantının organizatörleri Toumarkine, Şerif ve Herzog yaptı. Bu konuşmalarda, daha önce Cumhuriyet dönemi milletvekilliği üzerine yapılan benzer bir toplantının yapılmasına karşın, I. Meşrutiyet ile Osmanlı’daki ilk demokrasi tecrübesi üzerine henüz yeterince çalışma yapılmadığı ve araştırmacıların bu konuyla göreceli olarak daha az ilgilendikleri belirtildi. Özellikle Malik Şerif, I. Meşrutiyet’te mecliste bulunan mebuslar hakkında yapılacak araştırmaların, Osmanlı toplumunda kimlerin öne çıktığı, taşradan gelen mebusların ne gibi siyasî politikaları öncelediği ve taşra ile merkez arasında ne tür farklılıkların bulunduğu gibi sorulara cevap arama imkânımız olabileceğini vurguladı.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir