Stratejik Planlamadan Performans Yönetimine Uygulama Örneği

Paylaş:

Oğuz Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşi Defacto İnsan Kaynakları Departmanı’nın kısa tanıtım filmi ile başladı. İlk olarak “Jean Amerika’nın Şalvarıdır” sloganıyla Akdeniz modasının öncü firmalarından biri haline gelen Defacto’nun 2003 yılında İstanbul’da kurulduğu belirtilmiştir. Tanıtım filminde 2015 yılı hedefinin; başarıları ile ödül almış çalışanlar, yurt çapında 215 mağaza, 1000 mağazayı yönetebilecek stratejik, operasyonel ve teknolojik yapılanma ile hazır giyim sektöründeki pazar payı ile Türkiye’de ilk üçte yer alma ve dünyaya açılmaya hazır Akdenizli Defacto markasını yaratmak olduğu vurgulanmıştır.

Defacto İnsan Kaynakları Direktörü Oğuz Erdoğan eğitimini askerî okulda tamamlamış, 13 dönem asteğmen mezun ederek, Yedek Subay Takım Komutanlığı yapmış ve bu süre zarfında insan yönetimi, topluluk psikolojisi ve farklı karakter özellikleri hakkında ciddi deneyimler elde etme imkânı bulmuş… 1995 yılında askeriyeden kendi isteği ile istifa ederek özel sektöre geçiş yapan Erdoğan, Özdilek ve Tetaş gibi firmalarda deneyim kazanmış, 2008 yılında ise Defacto ailesine katılmış… Erdoğan bu süre içerisinde, askerî hayatındaki günlük tutulan toplantı defterleri ve eğitim planlama konuları gibi deneyimleri özel sektöre uyarlamıştır.

Ona göre insan kaynakları departmanının görevi, doğru insanları işe almak, geliştirmek, iyi bir performans ortaya koymalarını sağlayarak elde tutmaktır. Performans yönetimine dair; “kişi nerede, nasıl bir performans gösteriyor ve bu dışarıya nasıl yansıyor?” sorularına verilecek cevaplarla performans yönetim ihtiyacının tespit edilip uygulanabileceğini açıklamıştır. “Kişi bu işleri yapabilir mi?”, “kendisinden bekleneni biliyor mu?”, “bu işi yapmak istiyor mu?” sorularının bireysel performans ihtiyacını ortaya koyduğunu ve performans sistemini gerekli kıldığını belirtilmiştir. Defacto firması, bunu sistemsel olarak yapılandırıp yazılım ile destekleyerek en üstten en alta kadar her kişinin ulaşabileceği bir BSC (Balance Score Card), yani “kurumsal karne” uygulaması başlatmıştır.

İnsan Kaynakları kavramlarına değinen Erdoğan; strateji, stratejik yönetim, planlama gibi kavramları şu şekilde tanımladı:

Strateji; fırsatları tanımlayıp paraya döndürme yolu, her şirketi farklı kılan değişim süreci, tehditleri minimize etmek veya yakınından geçmemek, işletmenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, paydaşları tatmin etme süreci, rekabet farkını yaratma hedefi, hedefe odaklanma, uzun vadeli bir bakış, değişime yatırım, sektördeki değerleri anlama, eşsiz konumlanma ve “yapmayacaklarını seçme” şeklinde farklı biçimlerde tanımlanabilir.

Stratejik Planlama; işi doğru yapmak değil, doğru işi yapmaktır. Bir işi ne kadar doğru yaparsanız yapın, yanlış işi yaptıktan sonra bir faydası olmayacaktır.

Planlama; hedefe ulaşmada ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim için, kim tarafından, kaç paraya sorularına üst yönetimin tam desteğiyle uygun cevapları vermedir.

BSC sisteminin stratejik planlamaya yardımcı olduğunu, firmayı yönetmede mali göstergelerin yeterli olmamasından dolayı bu sisteme ihtiyaç duyduklarını belirten Erdoğan; başarı, kariyer gibi kavramları veri haline dönüştürdüklerini ifade etti. Erdoğan, BSC sisteminin faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

Pazar-müşteri odaklı strateji oluşturmak,

Oluşturulan stratejiyi tüm işletmeye yaymak,

Stratejik hedeflerin günlük faaliyetlerle ilişkisini kurmak,

Finansal ölçümlerle ilişkisini kurmak,

Erdoğan DeFacto’nun ana hedeflerini; Finansal (büyüme), müşteri (marka bilinirliği), çalışan (çalışan devir hızının düşürülmesi) ve iş süreçleri (süreç verimliliği) olarak tanımladı. Kurumsal karnenin üç ayda bir, yetkinliklerin (astları motive etme, başarı odaklılık, ikna kabiliyeti gibi) ise yılda bir kez değerlendirildiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, kurumsal karnenin işleri ölçülebilir hale getirerek geliştirilmesine katkı sağladığı, yılsonunda ücret artışlarında alınacak kararlarda etkili olduğu, sübjektif verilerin objektife dönüşmesi, çalışan ile yönetimin beklentilerinin ortak noktada buluşmasında fayda sağladığı belirtilmiştir.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir