Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

Paylaş:

Tiyatro ve Din, Türk Tiyatrosu Örneği başlıklı teziyle konuğumuz olan dramaturg Sümeyye Karaarslan, ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olmayan tiyatro macerasının Müslümanlar nezdindeki durumunu, Müslümanların tiyatroyu kabullenme ve reddetme nedenlerini, din-sanat bağlamında karşılaşılan sorunları masaya yatırdı.

Sunumuna din adamlarının tiyatroya ve tiyatroculara yönelik tepkilerinin gerekçelerini sıralayarak başlayan konuşmacı, bu bağlamda birkaç fetva örneği verdi. Din adamlarının uzun yıllar boyunca tiyatrocuları dışlayan ve hatta “mürted” ilan eden tutumlarının tiyatronun büründüğü din-dışı imajın oluşumunda etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Karaarslan, bu tutumun haklı ve haksız yanlarını tespit etmeye çalıştı.

Hristiyan dünyanın tiyatroyu karşılamasıyla Müslüman dünyanın karşılaması arasındaki farklılığın sebeplerine inerek Müslümanların tiyatroyu almada neden zorlandıklarının altını çizdikten sonra meddahlık, gölge oyunu gibi geleneksel tiyatroyla modern-perdeli tiyatronun farklılıklarına değinen konuşmacı konuyla ilgili soruları cevaplayarak sunumunu sürdürdü.

Son olarak çoğunlukla Hasan Nail Canat, Ulvi Alacakaptan gibi isimlerle anılan “İslâmî Tiyatro”nun ortaya çıkış macerasını ve bugününü değerlendirmeye çalışan konuşmacı bu bağlamda kimi güncel bilgiler vererek sunumunu tamamladı.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir