Yazınsal Çeviride Sadakat Tartışmaları

Paylaş:

Çeviri sadece dilsel bir aktarım işlemi olmayıp, kültürel aktarımı sağlama işlevi ile farklı dil ve kültürler arasında âdeta bir köprü niteliği taşıyan, çevirmenin yaratıcı olmasını gerektiren bir etkinliktir. Çeviri yaparken “yaratıcılık” kavramının ne boyutta kullanıldığı ya da kullanılması gerektiği sorusu ise bizi farklı tartışmalara götürür. Yaratıcılığın, sadece metnin aktarımı sırasında kullanılması, yani belli bir kültürde ve dilde oluşturulan metnin başka bir dilde ve kültürde oluşturulurken kullanılması ile bu aktarım işlemi sırasında yaratıcılığın daha üst boyutlara taşınması arasındaki farklılıklar “sadık” ve “serbest (özgür) çeviri” kavramlarını çıkarır karşımıza.

Bu makalede sadık çeviri ve serbest çeviri kavramları, önce tarihsel gelişimleriyle birlikte ele alınıp güncel tartışmalar üzerinden yazınsal çeviride sadakat tartışması incelenecek, sonra da Can Yücel’den verilen örneklerle bu incelemeye somutluk kazandırılmaya çalışılacaktır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir