27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Metinlerle Türkiye Darbe Tarihçesi

Paylaş:

 

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe teşebbüsü ve sonrasındaki süreci kapsayan Bülten’in 91. sayısında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü vesile ittihaz ederek elinizdeki “Mecmua” kısmını hazırladık. Bugüne kadar bu konuyu ele alan muhtelif vadilerde dergi özel sayısı, televizyon programı, gazete eki, fotoğraf albümü ve daha az sayıda olmakla beraber- kitap yayınlandı. Hiç kuşkusuz muhtevası ve kalitesi nasıl olursa olsun, literatürü oluşturan bütün bu yayınlar, ileride yapılacak daha soğukkanlı ve akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecekleri itibarla değerlidirler ve bu nedenledir ki bu ve benzeri süreçlere dair bütün belgeleme faaliyetleri önemlidir. Bu değerin ve önemin farkında tüm askerî darbelerin kritik metinlerine yer verdiğimiz BSV Bülten’in “Mecmua” kısmında anahatlarıyla iki hususu gözettik: Bunlardan ilki; 15 Temmuz darbe teşebbüsü sürecinin bizatihi kendisini, ikincisi ise bu hadisenin köklü darbe geleneğimiz içerisinde işgal ettiği mevkiyi anlamayı ve anlamlandırmayı mümkün kılacak, meselenin ele alınmasına tarihi bir derinlik katmaya imkan verecek metinleri bir araya getirmek. Bu itibarla; “Mecmua”nın ilk bölümünde 27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’ya kadar yaşadığımız konvansiyonel, postmodern ve elektronik- her türlü darbe ve darbe teşebbüslerinin aktörleri ve siyasî muhataplarının kritik metin ve demeçlerini bir araya getirmeye çalıştık. İkinci bölümde 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oynadığı role, aldığı pozisyona dair metinlere yer vermeye çalıştık. Üçüncü ve son bölümde ise 15 Temmuz 2016 gecesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in talimatı ile hemen her camiden yapılan ve halkı darbe teşebbüsüne karşı koymaya davet eden anonsların temsil kabiliyetini haiz olduğunu düşündüğümüz kayıtlarının çözümlerini yayınlayarak dikkatlerinize sunuyoruz.

Elinizdeki dosyanın daha önemli çalışmalar için vesile olması temennisi ile…

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

* Metinlerin yer aldığı kaynaklardaki imlâ korunmuş, sesli ve görüntülü kayıtlar aynen deşifre edilmiştir. 

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir