15 Temmuz’da Minarelerden Neler Söylendi?

Paylaş:

“Lütfen! Allah aşkına, İslam aşkına, demokrasi aşkına ülkemize ve milletimize sahip çıkmak amacıyla lütfen meydanlara gelin!”

15 Temmuz 2016 gecesinin önemli aktörlerinden birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı personeli idi. Halkın, İstanbul ve Ankara’da darbe girişimini engelleme ve durdurmaya dönelik mücadelesine Diyanet İşleri Başkanlığı da ülke genelindeki bütün cami personelini göreve çağırarak halkın seferberlik halini takviye etti. Bu çerçevede daha önce emsali görülmemiş bir şekilde yurt genelindeki bütün camilerden halkı sokağa çıkmaya, darbe girişimini engellemeye teşvik eden çağrılar yapıldı. Müezzinler; tekbirler, salât-ı ümmiyeler, salâlar, dualar, İstiklal Marşı, şiirler ve anonslar eşliğinde herhangi bir metne bağlı olmaksızın irticalen civardaki ahaliyi 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı koymaya, vatanı/ bayrağı/ ezanı/ namusu kurtarmaya, demokrasiye sahip çıkmaya; müteakip gecelerde ise- ilk günlerde her vakit ezanından önce ardından sadece yatsız ezanından önce salâ vermek suretiyle – halkı meydanlara, 10 Ağustos 2016 tarihinde sona eren demokrasi nöbetlerine iştirake davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin hemen tamamının -15 Temmuz gecesi için bazı bölgelerde çatışmanın ortasında kalmak bahasına bazı bölgelerde ise çevredeki vatandaşların bir kısmının sözlü ve fiili saldırılarına uğramak suretiyle – rol oynadığı bu süreç Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez’in ilk olarak 23:40 sularında Ülke TV’ye canlı yayına telefonla bağlanarak [1] verdiği sözlü talimatla başladı [2]:

“Bütün din gönüllüsü kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen her biriniz minarelere koşun. Oralardan önce bir peygamberimiz (sav)’a bir salâ getirin ve ardından da milletimizin her ferdini milletimizin hukukuna sahip çıkmaya, iradesine sahip çıkmaya [davet edin]”

Televizyondan canlı yayınlanana bu sözlü talimatın yanı sıra saat 01:00 sularında ise bütün Diyanet personeline Mehmet Görmez tarafından aşağıda metni yer alan kısa mesaj (SMS) gönderildi:

“Din gönüllüsü kardeşim. Bugün milletimizin hukukunu korumak için üzerimize düşeni yapmak en büyük vecibedir. Ülkenin ve milletin birliğinin, huzur ve refahının ayaklar altına alınması, milli iradenin cebir ve şiddetle çiğnenmesi asla kabul edilemez. Milletimizin manevi rehberleri olarak her türlü kanun ve hukuk dışı girişimlere karşı milletimizle beraberiz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri olan minarelerimizden halkımıza bu büyük ihanete şiddete başvurmadan karşı koymaya davet ediyorum. Salâlar verilerek milletimiz hukukuna sahip çıkmaya davet edilecektir.

Mehmet Görmez”

Mehmet Görmez’in bu talimatının ardından artık bütün minarelerden salâlar ve ezanlar, dualar, anonslar yükselmeye başlamıştı. Mehmet Görmez gerek televizyonda gerekse personele gönderdiği mesajda müezzinler için genel çerçeveyi çizmiş, personelin – bu çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla – bu hususta serbest bırakmıştı. Bu irticali durum ortaya değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir materyal potansiyelinin ortaya çıkmasına da zemin hazırladı. Zîra 15 Temmuz gecesi minarelerden yapılan çağrılara ait kayıtlar; bir yandan diyanet personelinin bu meş’um olayı nasıl telakki ve bu telakkinin halka nasıl intikal ettiğini  diğer yandan da halkın motivasyon araçlarından – belki en etkililerinden – birisinin nasıl bir fonksiyon icra ettiğini anlamaya yardımcı olacaktı. Elinizdeki metin bu düşüncelerden hareketle hazırlandı.

Dosyayı hazırlarken; İnternet ortamında, ses ve video paylaşım sitelerinde (özellikle ve birkaç ortamda varsa tercihen YouTube) olabildiğince geniş bir arama yapmaya, bulduklarımız içerisinde bir bütünlüğü haiz ve ses kalitesi bakımından deşifre edilmeye en müsait olanları tesbit etmeye gayret ettik. Ulaştığımız dosyaların tamamını burada neşretmemekle beraber temsil kabiliyetini haiz bir derleme yapmaya gayret ettik. Deşifrelerini verdiğimiz kayıtların hangi camiye ait olduğunu olabildiğince tesbit etmeye gayret ettik. Keza kayıtların linklerini – dosyaların bizzat kendilerine ulaşmak isteyenler için – metin sonlarına ekledik. Deşifre metinler içerisinde gerekli durumlarda verdiğimiz izahları ise [ ] içerisinde belirttik.

Müstakbel çalışmalara kaynaklık teşkil etmesi ve bu mütevazı dosyanın genişlemesine yol açması bu dosyanın en mühim gayesidir [3].

Fotoğraf: Serhat Aslaner

1. Eyüp Sultan Camii | İstanbul

“Essalâtu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümmensuril islâme ve’l-müslimîn! Allahümme eyyid kelimete’l-hakki ve’d-din. Allahümme eşğili’z-zalimîne bi’z-zalimîn! Ve ehricna min beynihim salimîn! Allahümme kahhiri’l keferete ve’l-fecerete ve’l-mülhidîne ve’l-mürtedîn!

Ya rabbelalemin!

İslam’a ve müslümanlara yardım et! Vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve ümmet-i Muhammedi her türlü tehlikeden koru. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rab! Birliğimize kasteden hainlere, düşmanlara fırsat verme ya Rab! Kurmuş oldukları tuzakları, desiseleri kendi başlarına çevir ya Rab! Onlara fırsat verme ya Rab!. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme ya Rab!. Şu mübarek gecede sana yalvarıyoruz ya Rab! Şu yalvarmalarımızı, yakarmalarımızı boş çevirme ya Rab!. Dualarımızı boş çevirme ya Rabb.

Ya rabbelalemin ve ya hayrennasırîn!

Ecdadımız Kuran için, İslam için, bizler için mücadele etti, kanını akıttı ve bu cennet vatanı bizlere emanet etti. Ya rab! Ecdadımızın yolunda gitmeyi bu cennet vatana sahip çıkmayı ve kanımızın son damlasına kadar bu vatanı savunmayı hepimize nasip eyle. Ya rabbelalemin! Ümmet-i Muhammede yardım eyle! Polislerimize askerlerimize yardım eyle Ya Rab! Tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle! İçimizdeki hainlere fırsat verme ya Rab!

Ya rabbelalemin! Ya rabbelalemin!

Biz birbirimizi senin rızan için seviyoruz. Senin rızan için bir araya geliyoruz. Daha mutlu ve huzurlu yaşayalım diye, daha müreffeh bir hayat yaşayalım diye bir araya geldik, şu meydanda toplandık. Şu meydanda toplanan kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Huzurunda bulunduğumuz Eba Eyyub el-Ensari hazretlerinin şefaatına bizleri nail eyle ya Rab!. Onun yüzü suyu hürmetine ya Rab, bu ümmet-i Muhammede, şu güzel kardeşlerimize yardım eyle ya Rab!.

Ya rabbelalemin! İlahî!

Vermiş olduğumuz bütün nimetleri saymaya kalksak saymamız mümkün değildir. Ya Rab! Nankörlük etmekten bizleri muhafaza eyle! Birlik beraberliğimizi daim eyle. Aramızdaki hainlere fırsat verme Allah’ım. Bizleri, ülkemizi, vatanımızı, yurdumuzu …” [Kayıt burada kesiliyor.]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=C63cAoYRukg (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Fotoğraf: Serhat Aslaner

2. Şehzadebaşı Camii | İstanbul

[Çatışmalar esnasında… Salâyı müteakiben…]

“Ey Mehmed’im! … cihanın süsü Mehmed’im! Nedir bu … Mehmed’im! Sen ki vatanımın bekçisi, namusumun bekçisi, ezanımın bekçisi ey Mehmedim! Sen bensin ben senim. Ey kınalı kuzu Mehmed’im! Kışlamız seni bekliyor! (…)  Her taraftaki Mehmetçik çekildi kışlasına. Bir tek sen burada kaldın. Sen de çekil, üzme vatandaşını.

Sen namusumun bekçisi, ezanımın bekçisi, bayrağımın bekçisi sensin Mehmed’im! Kışlana dön! Sen bensin ben senim. Bizden başka biz yok, bu vatandan başka vatan yok. Gelin bir olalım! Diri olalım! Hep birlikte küfre karşı zulme karşı dimdik duralım. Bayrak dinmesin, ezanlar, salâlar dinmesin! Senin namlun düşmana çevrilsin, bna değil ey Mehmedim! Ey kınalı kuzu Mehmed’im!”

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=6zbnNPn7OTQ ve https://www.youtube.com/watch?v=SyEV4zx7xdM (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

[Müezzin İstiklal Marşı’nı okuyor:]

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=m53VAzASnOI (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

[Teşrik tekbirleri, salât-ı ümmiyeler ve Kuran-ı Kerim tilaveti için bkz.:]

https://www.youtube.com/watch?v=kVWTL-A_YL8 (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Fotoğraf: Serhat Aslaner

3. Güngören Merkez Camii | İstanbul

“Kıymetli kardeşlerim!

Kalbinde, gönlünde iman aşkıyla bu vatanı, bu milleti, askerini, polisini, bütün memleketini seven, her bir karış toprağına sevdalı olan, bir ağacının dalının yaprağının düşmesine dahi müsaadesi olmayan kıymetli kardeşlerim! İman sahipleri!

Vatanımıza, milletimize, devletimize, mukaddes değerlerimize, camilerimize, minarelerimize, ezan ve bayrağımıza kastedenler, huzuru bozmaya çalışanlar, vatan ve millet hainleri için tüm halkımızı, tüm milletimizi, tüm gönüldaşlarımı tepki vermeye, duruşunu sergilemeye sokağa davet ediyoruz.

Ulubatlı Hasanlar gibi, Sütçü İmamlar gibi, bu vatanın, bu milletin bu toprağın bağrında yetişen aslanlar gibi asla geçit vermeyelim! Asla müsaade etmeyelim!

Ve diyoruz ki Ya Rab!

Bu milletin huzuruna kastedenlere fırsat verme ya Rab! Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rab! Yarın çocuklarımıza açıklama yapmakta zorluk çekeğimiz bu günleri bizlere yaşatma ya Rab! Kin ve nefret besleyen, kin ve nefret duygularıyla hareket edenlere fırsat verme ya Rab! Kurmuş oldukları tuzakları, kurmuş oldukları hileleri, desiseleri kendi başlarına çevir ya Rab!

Ya rabbelalemin!

Bizlere bu dünyada da hem de ahrette de iyilekler ver, güzellikler ver. Kardeşliğimizi bozan, bozmak isteyenlere fırsat verme!

Tüm halkımızın tüm gönüldaşlarımızın, tüm insanımızın, iman ehli, İslam ehli, hakikat ehli insaniyet namıyla birlikte, İslamiyet sadasıyla birlikte tepki vermeye tepki koymaya davet ediyorum. Rabbim gazamızı mübarek eylesin.”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=EsPBt2XmN0c (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

4. Çağlayan Yeni Cami | İstanbul

[Cami’de Ramazan ayından kalma ay-yıldız motifli mahya var. Müezzin İstiklal Marşı’nın tamamını okuyor]

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=z_BzVTETIcI (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

5. Tuzla Toki Camii | İstanbul

[16 Temmuz, gündüz]

“(…) Şiddete başvurmadan meydanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Aziz vatandaşlarım!

Devletimize yönelik terör girişimine karşı devletimizin meşru güçleri duruma hakim olmuştur. Sorumlular göz altına alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı devletimizin yanında yer almaya devam etmeye, tam bir istikrar sağlanana kadar şiddete başvurmadan meydanlara sahip çıkmaya devam etmelerini arz ediyorum.

Necip milletim, aziz kardeşlerim!

Bu şanlı devlete yönelik olarak terör girişiminde bulunma gafleti içinde olanlara karşı devletin meşru güçleri duruma hakim olmuştur. Sorumlular göz altına alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı devletimizin yanında yer almaya devam etmeye ve tam bir istikrar sağlanana kadar şiddete başvurmadan meydanlara sahip çıkmaya devam etmelerini arz ediyorum.

Rabbim bu necip milletin ve Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerinin yar ve yardımcısı olsun.”

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=IGwNXyGSMhs [22:17-24:11 arası] (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Fotoğraf: Serhat Aslaner

6. (Cami tespit edilemedi) | Ankara

“Değerli vatandaşlarım!

Allah adına, devlet adına, millet adına meydanlara çıkın! Devlet başkanımızın, cumhurbaşkanımızın çağrısına uyun! Allah için çıkın dışarıya! Meydanlara çıkın! Devletimiz adına, Allah adına milletimizi meydanlara bekliyoruz. Çıkın değerli kardeşlerim.

[Daha yüksek sesle]

Çok kıymetli vatandaşlarım!

Lütfen! Allah aşkına, İslam aşkına, demokrasi aşkına ülkemize ve milletimize sahip çıkmak amacıyla lütfen meydanlara gelin! Sayın cumhurbaşkanımızın davetine lütfen icabet edelim.”

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=innOM1bRlxU (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

7. Kadıoğlu Camii | Şanlıurfa

[Makamsız teşrik tekbiri… Müteakiben]

“Muhterem cemaat, mahalle halkı!

Fatih Sultan Mehmed’in, Sultan Murad’ın, Abdülhamid Han’ın emanetini elimizden almak istiyorlar. Avrupası, Amerikası, Fethullah Gülen’in köpekleri idareyi yönetimi elimizden almak istiyorlar. Vatanımıza göz dikenler, namusumuzu, vatanımızı elimizden almak istiyorlar.

Muhterem cemaat, muhterem mahalle halkı!

Hepimiz bir olalım, beraber olalım. Buradan beraberce topluca valiliğin önünde toplanalım. Valilik binasının önüne yürüyelim. İrademize, yönetimimize, namusumuza, vatanımıza sahip çıkalım. Hiç kimse irademize ipotek koyamaz. Biz bu vatanın sahipleriyiz. Bize bu vatanı dar edecek olanları bize kazdıkları kuyuya, oynadıkları oyunun içine gömeriz.

Muhterem cemaat!

Caminin önünde toplanalım. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, erkeklerimizle, yaşlılarımızla caminin önünde toplanalım. Kalabalık bir şekilde valilik binasının önüne gidelim. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza sahip çıkalım. Hiç kimse hele hele Yahudi, Hristiyan oyuncağı olmuş, bu milletin başına bela olmuş köpekler bizi yönetemezler. Muhterem cemaat!

Camimizin önünde toplanalım, valilik binasının önüne yürüyelim. Valimize idaremize sahip çıkalım. Caminin önünde toplanalım cemaat! Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, vatanımıza, namusumuza sahip çıkalım. Bizi silah zoruyla, bizi darbeyle yönetmek istiyorlar. Hiç kimse buna … nasip olamaz bu kendisine. Caminin önünde toplanalım inşallah. Caminin önünde toplanalım cemaat! Caminin önünde toplanalım gençler! Evinizde yatmayın uyumayın. Bizi Mısır’a çevirmek istiyorlar. Bizi Suriye’ye çevirmek istiyorlar. Bu milletin %50sinin oy verdiği adamı hapse atmak, öldürmek istiyorlar. Osmanlı padişahlarına yaptıklarını Recep Tayyip Erdoğan’a da yapmak istiyorlar. Bu siyaset değildir cemaat! Gün siyaset günü değildir. Gün darbeye karşı ayağa kalkma günüdür. Ayağa kalkalım! Ayağa kalkalım! Dik duralım! Bize oynanan oyunlara karşı ayağa kalkalım cemaat!

[Makamsız olarak teşrik tekbiri]

Toplanalım cemaat. Caminin önünde kalabalık bir şekilde toplanalım. Susmayalım. Yan gelip yatarak, evimizde oturarak bu millete, vatana, toprağa sahip çıkamayız. Caminin önünde toplanalım, kalabalık bir şekilde. Yahudinin, Hristiyanın maşası oyuncağı olmuş kişiler, kimseler bizi yönetemezler. Muhterem mahalle halkı yatmayın, kalkın! Zaman yatma zamanı değildir. Uyuma zamanı değildir. İradenize sahip çıkın. Tek bir kişi de olsak tek başımıza da olsak valiliğin önüne yürüyoruz. Sizi bekliyoruz. Kalabalık şekilde bekliyoruz inşaallah”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=_zm8K2i2sLU (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Fotoğraf: Serhat Aslaner

8.(Cami tespit edilemedi) | Denizli

“Sevgili Denizli halkımız! Denizli Çınar Camii’nden şu anda salâ verilecektir. Bütün halkımızı devletine ülkesine sahip çıkmaya Çınar Meydanı’na çağırıyoruz.

Sevgili Denizli halkı!  Çınar camimizden bütün Denizli’ye yönelik salâ verilecek. Bütün halkımızı Çınar Meydanı’na ülkesine milletine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

[Salâyı müteakiben]

“Sevgili Denizli halkımız! Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır…

Bütün Denizli halkımızı Çınar Meydanı’na ülkesine, devletine, milletine sahip çıkmaya çağırıyoruz. [Daha yüksek sesle]

Sevgili Denizli halkı! Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır.

Bütün Denizli halkını ülkesine, milletine sahip çıkmaya Çınar Meydanı’na çağırıyoruz.

Sevgili kardeşlerim! Bugün, bugün tarihi bir gündür.

Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır! Tüm kardeşlerimizi Denizli Çınar Meydanı’na ülkesine, milletine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

[Tekrar salâ]

Sevgili kardeşlerim, sevgili Denizlili kardeşlerim! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır.

Sevgili Denizlili kardeşlerim! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır.

Bütün Denizli halkını Çınar Meydanı’na vatanına, ülkesine, milletine bağımsızlığına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Sevgili Denizlili kardeşlerim! Şu anda, şu anda Çınar Meydanı’nda on binler, idarecilerimiz, kardeşlerimiz ülkesine bağımsızlığına sahip çıkmak için Çınar Meydanı’ndadır. Bütün kardeşlerimizi Çınar Meydanı’na davet ediyoruz.”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=jA0oWzcsD8c (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Fotoğraf: Serhat Aslaner

9. (Cami tespit edilemedi)

“Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve’l-hamdülillahi rabbilalemin. Vessalâtu vesselâmu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.  Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entessemi’ul-alîm. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke ente’t-tevvabürrühim.

Allahümmensuri’l islame vel müslimin. Allahümme eizze’l-islame ve’l-müslimin. Allahümme merhamu ümmet-i muhammedin!

Ya Rahim ü ya Rahman! Ya Muin Ya Allah! Ya rabbellalemin ve ya erhamerrahimin!

Ellerimizi açtık yalvarıyoruz ya Rabbi, dua ediyoruz. Milletimize, devletimize birlik beraberlik ihsan eyle. Bu güzel vatanımızın, bu biricik vatanımızın yok edilmesine, dağıtılmasına, parçalanmasına çalışanlara fırsat verme ya Rabbi! Birlğimizi beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi!

Sen her şeye kadir olansın!

Zalimlere, kafirlere, münafıklara karşı ümmet-i muhammede yardım eyle ya rabbi! Vatan hainlerine fırsat verme ya Rabbi! Zalimlere fırsat verme ya Rabbi! Dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi!

Ezanlarımızın susmasına [çalışanlara], bayraklarımızın dalgalanmasına engel olmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi!

Allah’ım! Biz sana inanıyoruz, sana güveniyoruz sen her şeye kadir olansın, her şeye güç yetirensin. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e yardım eyle! Allah’ım milletimize yardım eyle! Allah’ım devletimize yardım eyle!

Ya Rabbi! Bizleri zor durumda bırakma. Vatanımızı zor durumda bırakma. Kafirleri sevindirme ya Rabbi! Münafıkları sevindirme ya Rabbi! Zalimleri sevindirme ya Rabbi!

Velhamdülillahi rabbilalemin. Ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selameti için, birliğimizin beraberliğimizin devamı için, Ümmet-i Muhammed’in dirlik ve düzeni için, Allah rızası için el-Fatiha.”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=t9JTz8Q0fF0 (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

10. İzzet Paşa Camii | Elazığ

“Essalâtu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Essalâtu vesselamu aleyke ya Habiballah

Kıymetli Elazığ halkı!

Halk iradesine ve demokrasiye karşı bir kalkışma ile karşı karşıyayız. Bütün vatandaşlarımızın bu kalkışmaya karşı demokratik yollarla tepkilerini göstermelidirler. Hepinizi yürütme yetkisini halktan elden devlet otoritelerine ve temsilcisi olan emniyet teşkilatına destek olmaya davet ediyoruz.” [Ardından müezzin teşrik tekbirlerine başlıyor, meydandaki halk iştirak ediyor.]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=OpyK_Gf8GII (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

11. Kurşunlu Camii | Aksaray

[Ezanı müteakiben. Müezzinin ilk cümleleri anlaşılamadı.]

“Bu yapılan olay vatana ihanettir. Hep birlikte yılmadan bu ihanetin kalkması için yüce yaratıcıya, mevlamıza dua edelim.”

[Müezzin tarafından 3 defa, halkın da iştirak ettiği, teşrik tekbiri. Müteakiben:]

“Değerli arkadaşlar, bu olaya karşı tepkimizi bu meydanda demokratik ölçüler içerisinde göstermeye gayret edelim. Aynı zamanda bu olaya tepki için dua yapmak isteyen kardeşlerimiz de camimizde namaz kılıp namazı müteakip dua edebilirler. Camimiz açık.”

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=14-dbJRHFss (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

12. Hatuniye Camii | Manisa

[Salâyı müteakiben]

“Sayın halkımızı, milletimizi birlik beraberlik içerisinde devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz”

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=qUfZWEZkt0U (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

13. (Cami tespit edilemedi)

[Müezzin Arif Nihat Asya’nın “Biz Kısık Sesleriz” şiirini okuyor.]

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=innOM1bRlxU

14. (Cami tespit edilemedi)

“ (…) Şimdi gerçek Müslümanlığı gösterme zamanı. Bu bir cihaddır! Allah için sokaklara inelim, evde durmayalım! Rabbim hainlere fırsat vermesin.”

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=IGwNXyGSMhs [00:38-00:58 arası] (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

15. (Cami tespit edilemedi) | Antalya

“Demokrasiye sahip çıkmak için tüm halkımızı meydanlara davet ediyoruz.” [3 defa. 3. defada yüklem “bekliyoruz”]

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=IGwNXyGSMhs [07:05-08:04 arası] (Erişim Tarihi: 07.08.2016)


* Bu yazı, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından neşredilen Bülten’in 91. sayısından (s. 115-123) iktibas edilmiştir.

** Serhat Aslaner, Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilimdalı doktora öğrencisi, serhataslaner@gmail.com

[1] Mehmet Görmez’in o gece başka kanallara da bağlanmaya çalıştığı bilgisi için bkz. Abdulkadir Selvi. “Görmez: Diyanet Cumhurbaşkanlığı’na Bağlanmalı”, Hürriyet, 01.08.2016. Mehmet Görmez’in minarelerden salâlar okunamasına dair düşüncesinin Kıbrıs Barış Harekatı günlerine giden hikayesi için bkz. Görmez, agm.; Mehmet Görmez’in 18.07.2016’da TRT HABER’de canlı olarak yayınlanan mülakatı. (Söz konusu programı şu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=KZ83VqQfxxE (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Gerek Abdülkadir Selvi’nin bu yazısı gerekse Mehmet Görmez 18.07.2016  Mülakat

[2] Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii müezzini Yenişafak gazetesinin 24 Temmuz 2016 tarihli Pazar eki için verdiği beyanatta henüz herhangi bir talimat gelmeden önce salâ vermeye başladığını ve ilçe müftüsünü arayarak bütün camiler okunması gerektiğinde bir tavsiyede bulunduğunu belirtiyor. Mülakatın tam metni için bkz. “İlk Salâ Hıçkırıklarla Edirnekapı’dan Yükseldi”, http://www.yenisafak.com/gundem/ilk-sala-hickiriklarla-edirnekapidan-yukseldi-2498678 (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

[3] Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diriliş Bestesi: Salâ isimli bir belgesel hazırladığını ve bu belgeselin TRT Diyanet’te yayınlandığını bu vesile ile belirtmiş olalım. Belgeseli ayrıca şu linkten de izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=cG22djcuzrc (Erişim Tarihi: 07.08.2016)

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir