Kültür-Medeniyet

Türk Musiki/Müzik Devrimi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Türk Müziği Konuşmaları üst başlıklı toplantı dizisinin üçüncü programında Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. …

Merleau-Ponty ve Estetik Dünyanın Logos’u

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi’nin ortak düzenlediği bu toplantıda, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Şan konuk edildi. Yakın zamanlarda yayımladığı …