Kültür-Medeniyet

Müzik ve Kimlik

Küre Yayınları’ndan çıkan Müzik ve Kimlik kitabı üzerine davet ettiğimiz Rıdvan Şentürk’le eserin hangi hassasiyetler gözetilerek yazıldığını konuşarak toplantıya başladık. Müziğin günümüzde hak ettiği veçhiyle kavranamayışı, sıklıkla suistimal …

Türkiye’de Yayıncılık Alanının Dönüşümü

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ekim ayındaki ikinci konuşmacısı Mehmet Erken’di. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisans tezinden hareketle gerçekleştirdiği sunumda Erken, Türkiye’de …

Türklerde Askeri Müzik: Tuğ, Nevbet, Mehter

Bilim ve Sanat Vakfı bünyesindeki Sanat Araştırmaları Merkezi ile Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği § serisinin dokuzuncu oturumunda Niğde Üniversitesi’nden Doç. Dr. Timur Vural, Ocak 2013’te yayınlanan kitabı …