Kültür-Medeniyet

Modern Bir Fenomen Olarak Entelektüeller

Entelektüel nedir, kime entelektüel diyeceğiz? Entelektüel, başı ve sonu olan bir kavram mıdır? Yoksa kavramın kendisi, söyleyene ve söylenilene göre yeni bir anlam kuşanacak şekilde esnek …

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti

Tezgâhtakiler toplantı serisinin Kasım ayındaki üçüncü programında Rıdvan Özdinç, 2010 yılında Marmara Üniversitesi SBE Kelam Bilim Dalı’nda tamamladığı “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti (1908-1918)” adlı …

Akademinin Medyatikleşmesi: Kamusal Entelektüel(ler)

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Kasım ayındaki ilk konuğu Hediyetullah Aydeniz’di. “Kamusal Entelektüeller ve Medya” başlıklı doktora tezi çerçevesinde bir sunum gerçekleştiren Aydeniz, yazarlığa …

Müşterek Ravi Teorisi ve Tenkidi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Haziran ayındaki son konuğu, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Fatma Kızıl’dı. Toplantıda “Hukuki İçerikli Merfû Hadisler Bağlamında Müşterek …

Osmanlı Siyasetname Geleneği ve Dede Cöngi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin Tezgâhtakiler toplantısının Haziran ayındaki ikinci konuğu Abdullah Sabit Tuna’ydı. Tuna, İstanbul Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladığı “Osmanlı Siyaset …