Kültür-Medeniyet

Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç

Bilinç, özgür irade ve öznellik sorunu uzun süredir felsefe ve bilimin gündemini meşgul ediyor. İnsan, doğa ve toplum algısını köklü bir şekilde etkileyecek olan bu türden …

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Edward Said’in 1978’de yayımladığı Oryantalizmadlı çalışma, akademik camiada ciddi etki uyandırmış, paradigma kurucu bir işlev görmüştür. Said, bu çalışmasında oryantalizm disiplininin salt bir akademik uğraş olmadığını, Foucault’nun …

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi araştırmacılarından Emrah Göker, Güney Çeğin’le birlikte hazırladıkları Tözcülüğün Tasfiyesi: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar (Ankara: Nota Bene Yayınları, 2012) adlı çeviri derleme-kitabını eksen alarak …

Soğuk Savaş Dönemi ve Batılı Entelektüeller

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Entelektüeller isimli toplantı dizisinin üçüncü oturumunda Doç. Dr. Ferda Keskin ile Soğuk Savaş dönemi Batı’daki akademik çalışma ve yaklaşımların, sosyal bilimlerdeki kuramsal …

Entelektüeller Sosyolojisi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “Entelektüeller” toplantı dizisinin ikinci oturumunda Hüsamettin Arslan’ın katılımıyla entelektüelin neliği ve niteliği, sosyal bilim literatürüne girişi, üniversite bünyesinde tartışılır hale gelmesiyle birlikte …