Kültür-Medeniyet

The Canonization of Al-Bukhari and Muslim

 Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin ayda bir düzenlediği Tezgâhtakiler programının Eylül ayındaki konuğu Jonathan Brown idi. 2000 yılında George Town Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Brown 2001’de Kahire’ye …

Sekülerleşme: Kavram ve Literatür

Geleneksel dinlerin sosyal, ekonomik ve uluslararası ilişkiler düzlemlerindeki tezahürlerinin artması, modernleşmiş ülkelerde ortaya çıkan yeni dinî akımlar, felsefî sekülerizmin ve onun pratikteki yansımalarının sebep olduğu sıkıntılar, …

Modern Psikiyatrik Paradigma

 Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Divan Toplantıları’nın Haziran ayındaki konuğu Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Medaim Yanık’tı. Yanık’ın “Modern Psikiyatrik Paradigma” başlığı altında …

Türk Modernitesinde Belirleyici Parametreler

 Osmanlı-Türk modernleşme tecrübesi, her daim zengin nüanslarıyla yerli ve yabancı ilim adamları için cazibedar bir çalışma sahası oldu. Hangi bilgi disiplini açısından yaklaşırsanız yaklaşın, “bu ülke”nin …

Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Türk Düşüncesi Tartışmaları’nın Mayıs ayındaki misafiri Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’ydı. “Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri” başlıklı oturum sıcak …