Güllü Yıldız

Türkiye’de İslâmî İlimler

TAM Sohbet programı çerçevesinde Otobiyografik Bir Anlatı serisinin on birinci programında, 1982-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlığı görevinde bulunan ve İslâm araştırmaları konularına …

Devamını Oku

Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî

Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından olan menâkıbnâmeler üzerine yapılan Tarih Okumaları programında Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Fatih Bayram ile Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî adlı menâkıbnâme tartışıldı. Konuşmasına menâkıbnâmenin …

Devamını Oku

Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Veli

Menâkıbnâme okumaları serisinin üçüncüsünde Cemal Kafadar’dan Velâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’yi dinledik. Tarih teorisinden ‘Aziz İstanbul’da olup bitenlere, Trakya’daki Alevî-Bektaşî zümrelerin durumundan Türk milliyetçiliğinin entelektüel tarihine zihninde dönen …

Devamını Oku