Ömür

Bir Ömür Sürmene Tarihi

Sürmene’de doğan Mehmet Bilgin ilköğretim ve liseyi de burada okumuş, üniversite eğitimini Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını din sosyolojisi alanında …

Devamını Oku

Bir Ömür Amasya Tarihi

Hüseyin Menç, Amasya tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yerel tarihçilerimizdendir. Kendisini, Amasya tarihi araştırmalarına sevkeden amillerden bahsederek konuşmasına başlayan Menç’i tarih çalışmalarına yönlendiren etkenlerden biri 12 …

Devamını Oku

Bir Ömür Edirne Tarihi

Şehirlerin tarihî kimliğini ortaya çıkaran yerel tarihçileri tanımak, eserleri hakkında bilgi edinmek ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili fikir sahibi olmak amacıyla gerçekleştirilen “Yerel Tarihçilerle Buluşuyoruz” başlıklı program …

Devamını Oku

Yerel Tarihçilerle Buluşuyoruz -2: Bir Ömür Afyon Tarihi

Af­yon­lu ye­rel ta­rih­çi Mu­har­rem Ba­yar’ın su­nu­mu, gö­nül ve­ril­di­ği tak­dir­de aka­de­mi dı­şın­da da cid­di araş­tır­ma­lar ya­pı­lıp sa­yı­sız eser­ler ve­ri­le­bi­le­ce­ği­nin is­pa­tıy­dı. El­li­ye ya­kın ki­ta­bı, yüz­ler­ce ma­ka­le­si ve teb­li­ği, …

Devamını Oku