Princeton

Princeton Postası

Önceki nüshadan mabad Efendim, bidatlerden pek hazzetmemekle beraber bazen bilerek/bilmeyerek eski köye yeni adetler getirmiyor değilim. Vakıa BSV Bülten’in evvelki nüshasının bu sütununları için karaladığım satırların sonundaki …

Devamını Oku

Princeton Postası

14 Şu­bat 2010. 9 ay 10 gün­lük Ame­ri­ka se­fe­ri­nin ilk gü­nü. Sa­bah 10.30 ci­var­la­rın­da kal­kan uça­ğı­mız 14.30 gi­bi New York J. F. Ken­nedy Ha­va­li­ma­nı’na iniş yap­tı. …

Devamını Oku