Umur Paşa

Destân-ı Umur Paşa

Menâkıbnâmeler serisinin onuncusunda Enverî’nin Düsturnâme isimli eserinde yer alan Umur Paşa Destânı ele alındı. 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Feridun Emecen ile gerçekleştirilen toplantıda Emecen, Destân-ı Umur Paşa’da anlatılan …

Devamını Oku