Emine Kaval

Gelenekselci Ekol ve İslâm

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Nurullah Koltaş Gelenekselci Ekol ve İslâm adıyla kitaplaştırdığı “Gelenekselci Ekolün Kelamî Konulara Yaklaşımı” başlıklı doktora tezini ve bu bağlamda gelenekselci ekol ve temsilcilerine dair …

Devamını Oku

Destân-ı Umur Paşa

Menâkıbnâmeler serisinin onuncusunda Enverî’nin Düsturnâme isimli eserinde yer alan Umur Paşa Destânı ele alındı. 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Feridun Emecen ile gerçekleştirilen toplantıda Emecen, Destân-ı Umur Paşa’da anlatılan …

Devamını Oku