Erich Fromm ve Özgürlük Kritiği

Paylaş:

Tarih boyunca özgürlük sorunsalı bir çok kişi ve kişilerce çözülmeye çalışılmış özgürlüğün birçok tanımları yapılmıştır. Erich Fromm da kendi deyimiyle yaşanmakta olan bir bunalımın anlaşılması amacıyla Ortaçağ anlayışını günümüzle kıyas ederek şöyle der:
Ortaçağ, tarihi genellikle 20.yy’ın değer yargılarıyla anlamaya yatkın kişiler nazarında baştan sona olumsuzluklarla dolu bir dünyayı temsil eder. Çağdaş akılcılık, ortaçağı, temelde karanlık bir dönem olarak görmektedir. O dönemde, genel olarak kişisel özgürlüğün bulunmadığına, büyük kitlelerin küçük bir azınlık tarafından sömürüldüğüne işaret edilmiş, insan ilişkilerindeki dolaysızlığa ve somutluğa dikkat çekilmiştir.
Ortaçağ ne kadar eleştirilse de aslında, bir noktada ansızın sona ermiş ve bir başka noktada ansızın çağdaş toplum ortaya çıkmış değildir. Çağdaş toplumun belirleyici özelliklerini oluşturan bütün ekonomik ve toplumsal güçler, daha 12., 13. Ve 14. yy’ların Ortaçağ toplumunda gelişmiş bulunuyordu.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir