İbn Teymiyye’de Velayet Anlayışı

Paylaş:

İBN TEYMİYYE’NİN HAYATI VE ESERLERİ VE METODU
661/m. 1263’de Harran’da dünyaya gelen İbn Temiyye, 728 (m. 1328) de vefat etmiş olup İslam düşünce tarihinde önemli yeri olan alimlerdendir.
Harran’dan altı yaşlarındayken Moğol istilası sebebiyle ailesiyle birlikte Suriye’ye gelen İbn Temiyye köklü bir aileye sahiptir. Dedesi Mecduddin muhaddis ve aynı zamanda ünlü bir Hanbeli alimdi. Babası da muhaddis olan alimimiz ilk tahsilini babasından almıştır. O, bununla birlikte pek çok hadis medreselerinde hadis eğitimini ilerletmiştir. Eğitimini hadisle sınırlı tutmayan İbn Temiyye, kendi dönemine değin oluşmuş farklı alanlardaki bilgi birikimiyle meşgul olmuştur. O’nun hadis, fıkıh, tefsir, kelam, felsefe ve tasavvuf gibi klasik dönem İslami ilimlerin tümüyle ilgilendiğini söylemek işi abartmak olmaz.
Dönemindeki Müslümanlar arasındaki fikri ve siyasi ayrılıklardan muzdarip olan alimimiz, Kitap ve Sünnet’e dayalı olan selef’in yoluna dönmekle tevhidi bir toplum oluşabileceği görüşündedir. Ona göre bu noktada İslam felsefesi, felsefileşmiş tasavvuf ve kelam insanları doğru yola götürmez. Bu alanlara alimimizin eleştirileri oldukça serttir. Tasavvuf’a yönelttiği eleştiriler üç defa hapse girmesine sebep olmuştur.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir