Soğuk Savaş Döneminde Almanya’nın Strateji Arayışları

Paylaş:

Vestfalya Düzeninin Yıkılması ve Çift Kutuplu Dünya Düzeni

Anglo-Amerikan ittifakın Kıta Avrupası’na Fransa kıyılarından çok büyük bir donanma gücü desteğinde girmesi sonucu, Avrupa’daki güç dengeleri ittifak devletleri lehine değişmeye başlamış ve her cephede gerileyen Alman orduları için yenilgi kaçınılmaz olmuştu. Bir yandan savaşın son rötuşları yapılırken bir yandan da savaş sonrası yeni dünya düzeninin hangi güç odakları çevresinde oluşacağı kesinleşmişti.
19. Ve 20. Yüzyılların uluslararası sistemdeki dengelerinin ve parametrelerinin 1648 Vestfalya Barışı ile atıldığı kabul edilir.[1] Bu barış ve kurduğu düzen, I. Dünya Savaşı’na ve büyük ölçüde II. Dünya Savaşı’na kadar devam eden bir kurallar bütününe dayanıyordu. Temeli ise eşit ve egemen devletlerin merkezileşmemiş sistemiydi ve bu sistem Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri düzenliyor ve hukuksal çerçeveyi çiziyordu.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.


[1] Otuz yıl savaşları sonunda Avrupa’daki savaşan güçler ( Fransa, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, İspanya, Alman prenslikleri) arasında imzalanan bir dizi anlaşmalardır. Vestfalya barışıyla beraber Augsburg Hanedanlığı zayıflamış, prensliklerin gücü artmıştır.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir