İlk Hint Medeniyeti ve Dönüşümü Süreci

Paylaş:

Bu çalışma, asıl olarak İndus Medeniyetini kapsamakla beraber, bir giriş olması münasebetiyle Hindistan hakkında yüzeysel bazı bilgileri vererek başlamaktadır. Daha sonraki bölümlerde temel olarak İndus Medeniyeti incelenecektir. Bununla beraber çalışmada Arilere de,  gene, bir giriş olması düşüncesiyle değinilecektir. Konunun Hint Medeniyeti çalışmasına bir giriş olduğu düşünülecek olursa bu çeşit bir yaklaşımın yerinde olacağı kanaatindeyim.
Hindistan Medeniyeti denildiğinde akla ilk gelen şey Hint Felsefesidir. Hindistan Tarihi denilince de, kültürel bütünlük ve siyasi bölünmüşlük ilk planda akla gelmektedir. İnsan ve tanrısal (divine) arasında hiçbir bölücü çizgi olmayan şümullü bir inanç sistemi etrafında şekillenen bir kültür ve bu çerçevede oluşan Hint Felsefesi, Hindistan’ın kültürel bütünlüğünün ve Hint Medeniyeti’nin bir göstergesidir. Bunun yanında varolan bir gerçek daha vardır ki, o da Hint Tarihi’nin siyasî bölünmüşlüğü yansıtmasıdır. İlk dönem tarihi bulguları bize bu konuda pek bir şey söylemese de daha sonraki dönemler hakkındaki bilgilerimizi oluşturan kaynaklar bu gerçeği gayet sarih bir biçimde ortaya koymaktadırlar. Bunun sebebini de coğrafi yapının siyasi yapı üzerindeki etkisi bağlamında açıklayabiliriz.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir