İki Dünya Savaşı Arası Türk ve Alman Dış Politikaları Arasındaki Yaklaşım Farkları

Paylaş:

I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arası dönem, dış politika açısından çok hareketli ve değişken bir dönem olarak göze çarpmaktadır. Kurulu bir dünya düzeninin son bulup yerine farklı bir düzenin ortaya çıkması sürecinde I. Dünya Savaşı sonrası şahit olunan hadiseler, gerek bu savaş öncesi döneminin mirasına gerek de II. Dünya Savaşı ve sonrası gelişmelere ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

1919-1939 arası dönemin devletler arasındaki dış politika ilişkileri, ağırlıklı olarak I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı tablonun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak hadiseleri tamamen bu savaşı referans alarak değerlendirmek de eksik bir değerlendirme olacaktır.

Bu yazıda öncelikle yeni Türk Devletinin dış politikada izlediği tutum ve bu politikanın tarihsel, sosyal ve politik sebepleri ele alınacaktır. Bunun yanında I. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılmış devletlerden Almanya’nın izlediği siyaset ile Türk dış politikası karşılaştırılmaya çalışılacaktır. Bu aşamada bahsedilen devletler arasındaki yapısal benzerlikler ile farklılıklar ve izledikleri dış politikalar arasındaki farklı tercihler de dikkat çekicidir. Doğrusu usul olarak diğer devletlerin politikalarını göz önüne alarak Türk dış politikasını incelemek farklı açılımları da beraberinde getirecektir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir